Главная Новини Кому потрібно за 2012 рік уперше звітувати за МСФЗ

Кому потрібно за 2012 рік уперше звітувати за МСФЗ

Кому потрібно за 2012 рік уперше звітувати за МСФЗ

Одразу скажемо: ті, хто обрав 01.01.2011 р. як дату переходу на міжнародні стандарти фінзвітності ( далі — МСФЗ1), подають ПЕРШУ звітність, складену «по-міжнародному» за 2012 рік. Для тих, хто переходить із 01.01.2012 р. — звітність за 2012 рік буде попередньою (бо не міститиме порівняльної інформації), а першу фінзвітність за МСФЗ вони формуватимуть за 2013 рік .

Це стосується передусім Публічних акціонерних товариств (далі — ПАТ) і страховиків. Пояснимо…

Розпочнемо з передісторії. Кабмін іще наприкінці 2011 року зобов’язав:

• ПАТ, страховиків і банки , починаючи з 1 січня 2012 року, складати фінзвітність за МСФЗ;

• підприємства, які надають фінпослуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010), звітувати за МСФЗ1 починаючи з 1 січня 2013 року;

• підприємства, котрі провадять допоміжну діяльність у сферах фінпослуг і страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010) — починаючи з 1 січня 2014 року.

Такі норми з’явилися завдяки постанові КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 30.11.2011 р. № 1223.

Решта підприємств може самостійно обирати між національними та міжнародними стандартами.

Особливості звітування за МСФЗ

Більшість банків уже давно звітують за МСФЗ, а ось щодо ПАТ і страховиків, вони вправі обрати дату переходу на МСФЗ:

• або 01.01.2011 р.,

• або 01.01.2012 р.

Про це йшлося в спільному листі НБУ, МФУ та Держкомстату від 07.12.2011 р. №12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 (далі —– лист № 31-08410-06-5/30523).

У разі якщо датою переходу було вибрано 01.01.2011 р. , першу звітність за МСФЗ підприємства мають подавати за 2012 рік.

Щоправда, більшість відтермінували перехід й обрали дату 01.01.2012 р. і звітують за 2012 рік так званою «перехідною» звітністю — без приведення порівняльної інформації за 2011 рік (крім балансу). Порівняльний баланс складають на 01.01.2012 р. за вимогами МСФЗ (п. 7 листа № 31-08410-06-5/30523).

Склад звітності

Якщо вперше звітують за МСФЗ за 2012 рік , у фінансовій звітності наводиться порівняльна інформація й за 2011 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ. Так, до складу пакету фінзвітності за 2012 рік має входити баланс на 01.01.2011 р., 31.12.2011 р. і на 31.12.2012 р., уже складений із застосуванням МСФЗ, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, у тому числі порівняльна інформація. За таких обставин звітність за 2011 рік є попередньою. Таким чином, законодавством надано час підприємствам для адаптації та переходу на МСФЗ.

Ті ПАТ і страховики, які вирішили відтермінувати перехід на звітування за МСФЗ й обрали датою переходу 01.01.2012 р., складають першу звітність за підсумками 2013 року. Разом зі звітністю підприємства подаватимуть баланс станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., і звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, у тому числі порівняльну інформацію.

В обох випадках на дату переходу підприємство складає баланс відповідно до вимог МСФЗ. Різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій під час складання балансу на дату переходу на МСФЗ,відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу (п. 8 листа № 31-08410-06-5/30523).

Форми звітності

Нині під час формування показників (статей) фінзвітності за МСФЗ доведеться їх відображати в українських типових формах, які затверджено національними П(С)БО. Єдиною відмінністю є відмітка, яка ставиться в шапці форми, про те, що заповнюється за міжнародними стандартами.

Зверніть увагу!

На офіційному сайті Мінфіну ( www.minfin.gov.ua ) розміщено проект наказу, яким планують унести зміни в П(С)БО 1. Відповідно до цих змін, суб’єкти господарювання (крім банків), які подають першу фінансову звітність за міжнародними стандартами за 2012 рік, застосовують для її складання положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності» у новій редакції, ним буде змінено й форми звітності.

Вероніка ОРЛОВА,
податковий консультант газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Текст МСФЗ можна знайти на сайті Мінфіну України ( www.minfin.gov.ua).

http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=32026